card

EXCAVATOR ECU 150 WITH A SUMMER WORKING BODY

Хийн болон усны хоолой, бохирын сүлжээ, холбооны болон цахилгааны шугам тавих зориулалттай. Янз бүрийн өргөнтэй шуудуу (траншей) ухах зориулалтаар ажлын ирийг хурдан солих бололцоотой. Янз бүрийн (ангиллын) хөрсөнд ашиглах боломжтой.

ЭЦУ 150 нь өөрийн боловсруулсан гидр явдал удаашруулагчаар тоноглогдох бөгөөд тракторын  хурдны хайрцагт нөлөөлөх шаардлагагүй байдаг. Мөн өлгөх тоног төхөөрөмжийг суурилуулах хугацааг ихээхэн бууруулах давуу талтай. Гидр явдал удаашруулагч ажиллах горим 0-0,5 км/ц.

Ухалтын гүнзгийг 1.6 метр хүртэл нэмэгдүүлсэн. Нэмэлт тоноглол: 1,8 метр хүртэл ухах зориулалттай.

2012 онд ЭЦУ 150 экскаваторт «Беларусь Улсын Оросын Холбооны Улсын зах зээл дээрх шилдэг 100 бүтээгдэхүүн» цол олгосон.  «Беларусь Улсын шилдэг бүтгээгдэхүүн» тэмцээний «Үйлдвэрлэл-техникийн зориулалттай бүтгээдэхүүн» ангилалд ялагчаар тодорсон.  Мөн «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» ХХК нь «2012 оны барилгын салбарын шилдэг бүтээгдэхүүн» Улсын мэргэжлийн аварга шалгаруулах тэмцээний «Барилгын техник, тоног төхөөрөмжийн оны шилдэг бүтээгдэхүүн» ангилалд ЭЦУ 150 экскаваторыг оролцуулж ялагчаар тодорсон.

Үнийн санал авах


Дэлгэрэнгүй танилцуулга

Basic tractor Belarus 92P, Belarus 80.1 and its modifications
Gearbox 2-speed; reverse
Drive working body from the rear PTO
Digging depth, mm 1600, 1900 (geometric)
Overall dimensions, mm:
length 7150, in transport position …… 5650
width 2100
height 2765, in transport position …… 2900
Weight, kg 5170

SCRAPER CHAIN

Digging width: 210,270,410mm.

The   scraper digging chain is designed for use on trenchers   as working equipment when laying trenches in non-frozen soils (clay, sand, loam, sandy loam, black earth) from  category I  to  category III  .

CHAIN ​​WITH SWIVELING CHARGING CUTTERS (A40-16 F )

Digging width: 180,210,270mm.

The   excavation chain with rotary carbide cutters   (A40-16 F ) is designed for use on trenchers as working equipment when laying trenches in frozen and not frozen soils (sand, loam, sandy loam) from category I to  category V. 

CHAIN ​​WITH FLAT CHAINS (RP-3)

Digging width: 180,210,250mm.

The   digging chain with flat carbide cutters   (RP-3) is intended for use on trenchers as working equipment when laying trenches in frozen and non-frozen soils (sand, loam, sandy loam) from  category I to  category V.   

Видео

 

 

Холбоотой нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх